top of page

Změna přijde, když se zastavím*

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze,
pětiletý sebezkušenostní výcvik v hlubinné psychoterapii SUR, Systemický výcvik koučů v rámci lektorského seberozvoje ve společnosti ČNP Consultig, roční Výcvik v Body terapii vedený Eli Weidenfieldem.

Inspirují mě kolegové, knihy, workshopy a směry zabývající se 
Gestalt přístupem v organizacích, Transakční analýzou, Konstelacemi, NVC_Nenásilnou komunikací, Uměním Respektovat a být Respektován, celostním přístupem Ruedigera Dahlkeho.

Po návratu z působení v marseillské improvizační skupině 
jsem v roce 2000 založila první český improvizační tým pra.l.i.ny. 
Od té doby sdílím prostřednictvím rozvojových workshopů principy skupinové improvizace po celé ČR a v zahraničí.

Když jsem se zastavila, nejen, že  jsem zjistila, že principy, hodnoty a postoje improvizátora jsou shodné s mými, ale  také pomáhají
v komunikaci, seberozvoji a sebepoznání. 
Od roku 2007 se profesionálně věnuji aplikované improvizaci, sebepoznání, týmovému a osobnímu rozvoji a na potřeby orientované, proklientské službě.  

V rámci spolupráce s týmy, leadery, vzdělávacími subjekty, improvizátory, rodiči a dětmi, přivážím inspirativní zahraniční lektory, účastním se mezinárodních workshopů, festivalů a zahraničních rozvojových konferencí.  Souzním s principy a postoji mezinárodní skupiny lektorů Aplikované Improvizace.

Dlouhodobě spolupracuji s nadnárodními společnostmi, s menšími pracovními týmy, neziskovými organizacemi a s Vámi, kteří přicházíte osobně s potřebou změny.

Na workshopech, tréninzích a individuálních koučovacích, rozvojových a terapeutických setkáních pracuji na podpoře autentického jednání a pochopení vlastních reakcí, impulzů a emocí.

Sleduji spolu s Vámi proces a vědomě vytvářím bezpečné 

tvůrčí prostředí. S humorem, odstupem a v radosti.

Věřím, že změna postoje je možná. 

*motto inspirováno knihou: 
Změna přijde, když se zastavíš, Frans Meulmeester, nakl. Drvoštěp, 2010

orig.:Changing is Standing Still - A Gestalt Perspective on Organizations, 2006

bottom of page